Socialstyrelsens definition av hemlöshet
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar fyra olika situationer, något förenklat:Hemlös 2021 Sveriges Stadmissioner Rapport

Sveriges Stadsmissioner Rapport

Du kan ladda ner rapporten här